Innovit Webdesign Innovit Webdesign Innovit Webdesign Innovit Webdesign Innovit Webdesign

Innovit-webdesign heeft mijn visie en kijk op mens- en organisatieontwikkeling treffend weten te vertalen naar een passende en actieve website.
Vanaf het begin waren ze in staat om aan te sluiten op mijn wensen en mee te denken in mijn beelden.
Hierdoor zijn ze er in geslaagd om de juiste toon en gevoel vast te leggen in de look and feel van de website.
Dank voor de prettige en succesvolle samenwerking.

Kees van den Hombergh, Mankind Mens en Organisatie